תרגיל פתור – מבחן בגרות מתמטיקה 3 יחידות חורף תשע"א – בעיית אחוזים

שאלה מספר 2

פתרון

א.  לפני ההעלאה: נסמן ב- x את המשכורת של דניאל. המשכורת של גל גדולה ב- 3000 שקלים לכן משכורתו x + 3000.

המשכורות של גל עלתה ב- 15% ובשקלים:
באופן דומה ההעלאה במשכורת הועלתה ב- 25% או בשקלים:

ב. התוספת בשקלים לגל ולדניאל שוות לכן:

נפתח ונפתור:

x היא המשכורת של דניאל לפני ההעלאה ושווה ל- 4500 שקלים

בעית אחוזים פתורה

התרגיל

בכיתה יש 35 תלמידים. במבחן שנערך הצליחו 75 אחוז מהבנים ו-80 אחוז מהבנות. בסה"כ

הצליחו 27 תלמידים. מצא כמה בנים וכמה בנות יש בכיתה?

פתרוןhttps://matimatok.files.wordpress.com/2011/08/7588d-25d7259125d725a225d7259925d7259525d725aa2b25d7259025d7259725d7259525d7259625d7259925d7259d.jpg