בעיה פתורה בגיאומטריה – מעוין חסום בטרפז

פתור את בעיית ההוכחה

בעיה פתורה בגיאומטריה - מעוין חסום בטרפז

פתרון

בעיה פתורה בגיאומטריה - מעוין חסום בטרפז