נוסחאות כפל מקוצר – דוגמאות פתורות

נוסחאות כפל מקוצר:

דוגמא 1

פרק לגורמים: 

פתרון:
משתמשים בנוסחה מספר 1:

דוגמא 2:

פשט: 

פתרון

דוגמא 3

פרק לגורמים:

פתרון:

 

דוגמאות פתורות מבחן מפמ"ר מתמטיקה כיתה ט – רמה רגילה תשע"ב – שאלות 12-13 – נוסחאות כפל מקוצר

שאלה מספר 12

נמקו מדוע נסו למצוא יותר מנימוק אחד

תשובה:

נימוק ראשון – פירוק לגורמים

פרקנו לגורמים את הביטויים משני צידי הסוגריים ולא הגענו לסתירה, לכן יש זהות בין הביטויים שהיו בתחילה.

נימוק שני – שימוש בנוסחת כפל מקוצר:

פיתחנו את המשוואה בעזרת נוסחת כפל מקוצר ולא הגענו לסתירה, לכן יש זהות בין הביטויים שהיו בתחילה.

שאלה מספר 13

 בעבור אילו ערכים של a ו- b מתקיים:

נפתח את המשוואה:

השוויון  ab = 0 מתקיים כאשר a = 0 או b = 0

דוגמאות פתורות מבחן מפמ"ר מתמטיקה כיתה ט – רמה רגילה תשע"ב – שאלה 11 – השלמה לריבוע

פתרון
מוסיפים את המספר 16 לשני אגפים לקבל נוסחת כפל מקוצר. פותרים עבור מצב חיובי ומצב שלילי.