בעיה פתורה בגיאומטריה – מעוין חסום בטרפז

פתור את בעיית ההוכחה

בעיה פתורה בגיאומטריה - מעוין חסום בטרפז

פתרון

בעיה פתורה בגיאומטריה - מעוין חסום בטרפז

פתרון בעיה בטריגונומטריה – שטח מעוין – מתוך בגרות 3 יח' חורף 2007https://matimatok.files.wordpress.com/2011/02/36890-25d7259825d725a825d7259925d7259225d7259525d725a025d7259525d7259e25d7259825d725a825d7259925d725942b25d7259e25d725a225d7259525d7259925d7259f.gif


https://matimatok.files.wordpress.com/2011/02/5fb1c-25d725a425d725aa25d725a825d7259525d7259f2b25d725a925d7259025d7259c25d725aa2b25d725a925d7259825d725972b25d7259e25d725a225d7259525d7259925d7259f.gif