תרגיל פתור בגיאומטריה – משיק מנקודה מחוץ למעגל והוכחת מרובע חסום

פתור את בעיית ההוכחה

 פתרון

פתרון בעיה בגיאומטריה – מעגל חסום במשולש ישר זוית

נתונה הבעיה

פתרון בעיה בגיאומטריה - מעגל חסום במשולש ישר זוית

פתרון

פתרון בעיה בגיאומטריה - מעגל חסום במשולש ישר זוית

בעיה פתורה בגיאומטריה – משולש שווה שוקיים חסום במעגל ומשיקים לקודקודיו

בעיה פתורה בגיאומטריה - משולש שווה שוקיים חסום במעגל ומשיקים לקודקודיו
בעיה פתורה בגיאומטריה – משולש שווה שוקיים חסום במעגל ומשיקים לקודקודיו

הוכחת משפט משפט בגיאומטריה: זווית בין משיק למיתר במעגל שווה לזווית ההיקפית הנשענת על המיתר

זווית בין משיק למיתר במעגל שווה לזווית ההיקפית הנשענת על המיתר