אלקטרוסטטיקה – חוק קולון

אלקטרוסטטיקה – חוק קולון

חוק קולון: הכוח F הפועל בין שני מטענים חשמליים q1, q2 הנמצאים במרחק r הוא:

כאשר k קבוע שווה:

בין שני מטענים שוני סימן פועל כוח משיכה
בין שני מטענים שווי סימן פועל כוח דחיה

מטען שלילי