משפט: אם במשולש זווית אחת יותר גדולה מזווית שנייה אז הצלע שמול הזווית הגדולה יותר גדולה מהצלע שמול הזווית הקטנה

משפט: אם במשולש זווית אחת יותר גדולה מזווית שנייה, אז הצלע שמול הזווית הגדולה יותר גדולה מהצלע שמול הזווית הקטנה

הוכחה:

ה1